GEDE BALI TRANSPORT
 • DAIHATSU XENIA
 • DAIHATSU XENIA 4 - 5 PEOPLE
 • TOYOTA HIACE 1 - 14 PEOPLE
 • TOYOTA HIACE 1 - 14 PEOPLE
 • TOYOTA HIACE 1 - 14 PEOPLE
 • MINI BUS ELF 1 - 14 PEOPLE
 • MINIBUS ELF 1 - 14 PEOPLE
 • MINIBUS ELF 1 - 18 PEOPLE
 • MINIBUS ELF 1 - 14 PEOPLE
 • TOYOTA HIACE 1 -.14 PEOPLE
 • TOYOTA AVANZA 1 - 5 PEOPLE
 • TOYOTA INNOVA 1 - 6 PEOPLE